ÇOCUKLARDA BÜYÜME AĞRILARI

"Büyüme Ağrılarının Özellikleri * 4-12 yaşlarda sık görülür. * Kızlarla erkeklerde eşit sıklıkta görülür. * Alt ekstremitelerde derin kramplar ve ağrılar olur. Ağrı her iki bacakta da olur. Akşam ve gece şiddetlenir, sabahları geçer. * Topallama ve hareket kısıtlılığı yoktur. Masaj ve ağrı kesiciler ağrıyı hafifletir. * Muayene normaldir. * Laboratuar bulguları normaldir."

ÇOCUKLARDA BÜYÜME AĞRILARI

"Büyüme Ağrıları
Okul çağı çocuklarının %10-20’ sinde görülen eklem dışı ağrılardır. 
Daha çok bacaklarda görülür. Ağrı 17-18 yaşlarına kadar devam edebilir. 
Ağrılar kramp şeklinde, derin, rahatsız edici bir tarzda hissedilir. 
Bacaklar, baldırlar, bacağın ön tarafı ağrının en çok hissedildiği 
bölgelerdir. Kalça, bel ve üst taraflarda nadiren görülürler. Ağrılar 
aşırı fiziksel aktivite ile artar, masaj ve dinlenmekle azalır. 
Akşamları ve geceleri artar, uykuyu engelleyecek kadar şiddetli 
olabilir. Bazı çocuklarda bütün gece boyu sürebilir. Bu hastalarda 
topallama, eklemlerde şişlik, şekil bozuklukları, fiziksel aktivite 
kaybı olmaz. Ağrılar sabahları tamamen geçer.
Büyüme Ağrılarının Özellikleri

• 4-12 yaşlarda sık görülür.
• Kızlarla erkeklerde eşit sıklıkta görülür.
• Alt ekstremitelerde derin kramplar ve ağrılar olur. Ağrı her iki bacakta da olur. Akşam ve gece şiddetlenir, sabahları geçer.
• Topallama ve hareket kısıtlılığı yoktur. Masaj ve ağrı kesiciler ağrıyı hafifletir.
• Muayene normaldir.
• Laboratuar bulguları normaldir.
Büyüme ağrılarının sebebi tam olarak bilinememektedir. Kesin teşhis 
için bir kriter yoktur. Çocukluk çağı fibromiyalji sendromu, 
hipermobilite sendromu ve miyfosial ağrılardan ayırt edilmelidir. 
Metabolik ve romatizmal hastalıklar yönünden takip edilmelidir."