ÇOCUKLARDA VÜCUT TARAMA TESTİ ( CHECK UP )

"Tüm organların çalışma düzeyi,organlara ait bir bozukluk olup olmadığını gösterir. 2 yaşından sonra 6 ve 10 yaşında tekrarlanmak üzre 3 kez bu testi önermekteyim.Ergenlik dönemi ve 40 lı yaşlarda mutlak tekrarlanması gerekli bir kabaca vücut sağlığı analiziir."

ÇOCUKLARDA   VÜCUT TARAMA TESTİ  ( CHECK UP )

" Tüm organların çalışma düzeyi,organlara ait bir bozukluk olup olmadığını gösterir.2 yaşından sonra 6 ve 10  yaşında tekrarlanmak üzre  3 kez bu testi önermekteyim.Ergenlik dönemi ve 40 lı yaşlarda mutlak tekrarlanması gerekli bir kabaca vücut  sağlığı analiziir.
 
Hemogram: Kan hemoglobin düzeyini ,kansızlık olup olmadığını göstermekle birlikte,Kanda enfeksiyon olup olmadığı hakkında fikr verir.
 
Tam İdrar Tetkiki: İdrar yollarında enfeksiyon olup olmadığı hakkında fikr vermekle beraber ,taş,kum,sarılık hakkında fikr verir 
 
Gaita Mikroskobisi: Bağırsak yolunda enfeksiyon Amip veya Kıl Kurdu olup olmadığı hakkında bilgi verir  
 
Bun:Böbreğin filtre etmesi ile ilgili böbrek fonksiyonları hakkında bilgi verir.
 
Karaciğer Enzimleri(SGOT,SGPT):Karaciğerin sağlıklı çalışıp çalışmadığı hakkında fikr verir.Önemli bir testtir.
 
Akciğer Grafisi :Akciğerlerde geçirilmiş veya geçirilmekte olan enfeksiyonlar hakkında bilgi verir 
 
TSH:Troid in çalışması hakkında bilgi verir .Tarama testleri içinde çok önemli yeri vardır.
 
Batın USG:Tüm batın içi organlar taranır. Enfeksiyon,taş,tümöral oluşum taranır 
 
HBs ve Anti HBs :Kanda hepatit B enfeksiyonu varlığı,ve kişinin  hepatit B ye karşı bağışık olup olmadığı  tespit edilir.